ห้องพักรับรองลูกค้า

เพื่อความสะดวกในการนำรถเข้ารับบริการ สามารถนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน
มุมพักผ่อนสำหรับลูกค้า

เป็นศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ

  • ห้องรับรองลูกค้า ระดับ V.I.P. ที่สะอาด
  • สะดวกสบาย พร้อมมุมพักผ่อนที่น่าผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่ง
  • มุมสนุกสำหรับเด็กๆ ให้ได้เล่นอย่างสนุกสนาน
  • มุม Internet และ Wifi
  • อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ฟรี ขณะรอในห้องพัก
  • Hometheater สำหรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ