บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

24hr
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง

ฮอนด้าขอมอบสิทธิการเป็นสมาชิกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน นอกสถานที่ 24 ชั่วโมงให้แก่เจ้าของรถยนต์ใหม่ ในระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ถึงก่อน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*

สามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 
ได้ที่ 1-800-555-000 จากโทรศัพท์ บ้านพื้นฐานโทรฟรี, 1-401-555-000
โทรศัพท์มือถือนาทีละ 3 บาท ทั่วประเทศไทย, 0-2305-8444

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
  • ฟรี !! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงของฮอนด้าไม่จำกัด จำนวนครั้ง ( ยกเว้นค่าอะไหล่, วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซ่อม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข )
  • ฟรี !! บริการยก/ลากรถไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไปยังศูนย์บริการ ฮอนด้าที่ใกล้ที่สุดโดยไม่จำกัดระยะทางหรือที่อื่นๆ ในระยะทาง 20 กม. แรก ส่วนเกินคิด กม. ละ 25 บาท
  • ฟรี !! บริการเติมน้ำมันจำนวน 1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 10 ลิตร เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันหมดฉุกเฉินไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
  • ฟรี !! บริการช่างกุญแจนอกสถานที่ไม่จำกัดระยะทาง หรือ รับกุญแจสำรองในระยะทาง 20 กม. จากจุดที่เกิดเหตุ ส่วนเกินคิด กม. ละ 25 บาท จำนวน 1 ครั้งต่อปี
  • ฟรี !! บริการแนะนำเบื้อต้น เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ* เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด